لطفا صبر نمایید...

درباره طرح


اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی به منظور ترویج فرهنگ مطالعه نشریات و افزاش دانش عمومی شهروندان و در چارچوب سیاست هدفمند سازی یارانه مطبوعات، طرح «نشریات اهدایی» را به اجرا در آورده است. در این طرح، آخرین شماره های نشریات شرکت کننده در طرح، خریداری و به صورت رایگان به مراکز عمومی و فرهنگی اهدا می شود. متقاضیان می توانند از طریق سایت www.ehdaei.e-rasaneh.ir  به منظور ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

 

 

 

نظام نامه طرح نشریات اهدایی

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ترویج فرهنگ مطالعه و ارتقای دانش عمومی شهروندان، شماره هاي قبلی مجلات را خريداري و به صورت رايگان به مراكزعمومي و فرهنگي براساس این نظام نامه هديه مي كند.
 

1. اين طرح شامل نشريات غیر روزانه است .

2. از هر شماره نشریه فقط یکبار امکان ثبت و خرید وجود دارد.

3. نشریات دولتي و متعلق به بخش عمومی درصورت تصویب، در شورای سیاستگذاری، به این طرح وارد می شوند .

4. بهاي خريد نشريات به شرح زير است:
نشريات تا 48 صفحه : 6 هزار ريال
نشريات 48 تا 96 صفحه : 12 هزار ريال
نشريات بيش از 96 صفحه : 15 هزار ريال
تفاوت در قطع ، نوع كاغذ، نوع جلد و....در قیمت گذاری تأثیری ندارد .

5. سقف خريد هر شماره حداكثر 2000  نسخه است که شمارگان خرید هر نشریه در شورای سیاستگذاری تعیین می گردد .

6. نسخه ای از هر نشریه خریداری خواهد شد که حداکثر دوماه از تاریخ انتشار آن گذشته باشد .

7. نشريات زير تا رفع اشكال ، قابل پذيرش نيستند:
الف:نداشتن اعلام وصول تاييد شده
ب :تخلفاتی که موجب فعال شدن گزینه عدم حمایت درسامانه جامع رسانه های کشور می شود.
ج : شاخص نظم در انتشار،کمتر از80 درصد باشد .

8. برای راستی آزمایی ، مجری موظف است از هر نشریه یک نسخه برای اداره کل مطبوعات و رسانه های داخلی ارسال نماید.

9. گزارش ارائه شده توسط مدیر طرح، به صورت ماهانه شامل موارد زیر است :

الف : گزارش مالی شامل :نام نشریه ، گستره توزیع ، گرایش ، ترتیب انتشار ، تعداد کل شماره تحویلی ، تعداد کل تیراژ ، کل مبلغ پرداختی

ب : گزارش کیفی شامل نام مراکز دریافت کننده و نام و تعداد نشریات دریافتی به همراه رسبد مرکز دریافت کننده

10. مدیر طرح موظف است هر سه ماه یکبار از مراکز دریافت نشریات اهدایی درمورد گرایش مصرف کنندگان نظرسنجی کرده و جمع بندی آن را به اداره کل ارائه نماید .

11. نشریاتی که دارای اشکالات زیر باشند، عودت داده خواهند شد :
الف-شماره هایی که مطلب و يا عكسي مغاير با قانون مطبوعات داشته باشد ، یا مشمول تذکر از اداره کل مطبوعات و رسانه های داخلی یا هیات نظارت بر مطبوعات باشد .
ب-شماره هایی كه بيش از ۴۰ درصد آگهي داشته باشند.
ج-شماره هاي معيوب و داراي اشكال

12..پس از دريافت مجلات و تائيد آن توسط دفتر سامانه ، مبلغ خريد مجلات به شماره شباي صاحب امتياز كه درسامانه جامع ثبت شده ، واريز مي گردد.
13. آمار تعداد و قیمت نشریات و مراکز دریافت کننده ، بصورت ماهانه در وبگاه معاونت مطبوعاتی منتشر می شوند.

14. متقاضيان  دریافت مي توانند جهت ثبت درخواست خود ازطریق سایت اشتراک به نشانی www.ehdaei.e-rasaneh.ir اقدام نمایند.