لطفا صبر نمایید...

نامه امیر

دوره انتشارهفته نامه
موضوععمومی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازابوالفضل نیک عهد
تلفن ثابت32215787
مجری توزیعنیک نگاران بیداری مرکزی
استانمركزي
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)10,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)3,900 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)6,100 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام