لطفا صبر نمایید...

7 روز زندگی

دوره انتشاردو هفته نامه
موضوعخانوادگی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازمحمد حیدری
تلفن ثابت66568490
مجری توزیعشرکت پست جمهوری اسلامی ایران
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)30,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)15,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)15,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام