لطفا صبر نمایید...

کشاورزی و صنعت

دوره انتشارماهنامه
موضوعتخصصی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازمحمد حسین مدرس صادقی
تلفن ثابت33689252
مجری توزیعشرکت پست جمهوری اسلامی ایران
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)100,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)24,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)76,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام