لطفا صبر نمایید...

امروز خراسان جنوبی

دوره انتشارروزنامه
موضوععمومی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازمحمود حیدری
تلفن ثابت32449998
مجری توزیعچاپ صبح امروز
استانخراسان جنوبي
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)5,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)2,500 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)2,500 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام