لطفا صبر نمایید...

نسل انقلاب

دوره انتشارهفته نامه
موضوعاجتماعی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازعلیرضا مفتخری مظاهری
تلفن ثابت77630096
مجری توزیعپاک اندیشان شقایق
استانتهران
وب سایتhttp://naslenghlab.ir/
قیمت (بابت هر شماره)10,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)3,200 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)6,800 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام