لطفا صبر نمایید...

طنز نیمروز

دوره انتشارماهنامه
موضوعسرگرمی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازشرکت رسانه رویداد پارسی
تلفن ثابت36293750
مجری توزیعشرکت رسانه اصفهان امروز
استاناصفهان
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)40,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)20,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)20,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام