لطفا صبر نمایید...

کلبه سرگرمی

دوره انتشاردو هفته نامه
موضوعسرگرمی
مخاطبنامشخص
صاحب امتیازجواد نبوتی
تلفن ثابت26409249
مجری توزیعنشرگسترامروز
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)30,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)15,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)15,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام