لطفا صبر نمایید...

فردخت

دوره انتشارهفته نامه
موضوعاجتماعی
مخاطببانوان
صاحب امتیازفریبا عباسی فشکی
تلفن ثابت26650580
مجری توزیعشرکت سبز پویان پرهام(پدیده نوین)
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)40,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)20,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)20,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام