لطفا صبر نمایید...

پیام ما

دوره انتشارروزنامه
موضوعاجتماعی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازعلیرضا احمدی گوهری
تلفن ثابت
مجری توزیعموسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
استانكرمان
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)10,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)4,100 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)5,900 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام