لطفا صبر نمایید...

کرمان امروز

دوره انتشارروزنامه
موضوعفرهنگی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازمحمد فتح نجات
تلفن ثابت32737824
مجری توزیعموسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
استانكرمان
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)10,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)3,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)7,000 ریال

روزنامه «کرمان امروز» امروز 20 ساله شده است، بیست سال فرهنگ سازی و اطلاع رسانی را در کارنامه ی خود ثبت کرده است. این نشریه یکی از مردمی ترین نشریات کرمان است، چرا که هیچگاه قلم انتقاد را زمین نگذاشته و جوهرش را به نرخ روز رقیق نکرده است. اکنون «کرمان امروز» به صورت روزانه منتشر می شود و دو ضمیمه ی انگلیسی زبان و موسیقی را نیز در کارنامه خود دارد
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام