لطفا صبر نمایید...

اطلاعات

دوره انتشارروزنامه
موضوععمومی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازموسسه اطلاعات
تلفن ثابت29993419
مجری توزیعاطلاعات
استانتهران
وب سایتEteelaat@ettelaat.com
قیمت (بابت هر شماره)5,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)2,500 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)2,500 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام