لطفا صبر نمایید...

التیام.

دوره انتشارهفته نامه
موضوعفرهنگی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازاسماعیل تقی پور
تلفن ثابت32321382
مجری توزیعالتیام
استانگلستان
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)10,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)3,900 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)6,100 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام