لطفا صبر نمایید...

قاف

دوره انتشارفصلنامه
موضوع
مخاطبعمومی
صاحب امتیازسیدمهدی پرسا
تلفن ثابت
مجری توزیعشرکت پست جمهوری اسلامی ایران
استانگيلان
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)80,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)25,600 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)54,400 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام