لطفا صبر نمایید...

میراث جرون

دوره انتشارهفته نامه
موضوععمومی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازفروغ مسلم زاده
تلفن ثابت07632222
مجری توزیعمروارید، هنر، دریا
استانهرمزگان
وب سایتwww.mirasjaron@gmail.com
قیمت (بابت هر شماره)10,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)3,900 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)6,100 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام