لطفا صبر نمایید...

تهویه وتبرید

دوره انتشارماهنامه
موضوع
مخاطبمتخصصین
صاحب امتیازمحمدحسین دهقان
تلفن ثابت
مجری توزیعپاک اندیشان شقایق
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)100,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)41,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)59,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام