لطفا صبر نمایید...

آلیک

دوره انتشارروزنامه
موضوعاجتماعی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازموسسه جمعیت ادبی الیک
تلفن ثابت88761154
مجری توزیعموسسه جمعیت ادبی آلیک
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)10,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)4,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)6,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام