لطفا صبر نمایید...

دریا

دوره انتشارروزنامه
موضوععمومی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازایوب دبیری نژاد
تلفن ثابت32239386
مجری توزیعمروارید، هنر، دریا
استانهرمزگان
وب سایتwww.daryanews.ir
قیمت (بابت هر شماره)10,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)3,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)7,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام