لطفا صبر نمایید...

اطلاعیه مهم برای ناشران و مجریان محترم توزیع

شناسه خبر:28
1395-10-14 14:12:12


به اطلاع میرساند پیرو تغییر تعداد مشترکان از ابتدای آبان ماه سقف مورد حمایت سامانه اشتراک در هر بار ارسال به میزان ضریب کیفی ضربدر تعداد مشترکان تقسیم بر عدد 100 می باشد لذا ارسال بیشتر ار این تعداد از حمایت برخوردار نخواهد شد . به مثال های زیر توجه کنید :
1روزنامه ای ضریب کیفی اش  57 است . 
(57*4000)/ 100=  2280
 این  روزنامه حداکثر با تعداد 2280 مشترک حمایت میشود .
 
2هفته نامه ای ضریب کیفی اش 42 است :
(42*4000)/ 100=  1680
 این هفته نامه حداکثر با تعداد 1680 مشترک حمایت میشود .
 
3ماه نامه ای ضریب کیفی اش 81 است :
(42*4000)/ 100=  3240
1 این ماه نامه حداکثر با تعداد 3240 مشترک حمایت میشود .
 
*ناشران و مجریان محترم توجه داشته باشند بیش از عددی که در محاسبه شان بدست می آید تحویل و توزیع نکنند .
هر گونه خرید و ارسالی بیش از این تعداد از ابتدای آبان ماه تنها سهم واریزی مشترک برگشت داده میشود و شامل حمایتی نخواهد بود .
 
*ارسال نسخه هاي بيشتر البته بلامانع است اما يارانه اشتراك به آن نسخه ها تعلق نمي گيرد و براي اين نسخه هاي مازاد هم فقط يك سوم هزينه ارسال ضربدر ضريب راستي آزمايي وصول ، به مجری توزیع  داده مي شود