لطفا صبر نمایید...

شرایط و ضوابط جدید عضویت نشریات در طرح اشتراک

شناسه خبر:29
1395-10-14 14:12:33


با استناد به مصوبه کمیته سیاستگذاری طرح اشتراک، مورخه 28 مهر ماه سال جاری، برای ورود نشریات جدید به طرح اشتراک، علاوه بر شرایط قبلی، لازم است دارای ضریب کیفی بالاتر از 45 بوده و حداقل سه ماه از انتشار منظم آن گذشته باشد.

سپس نشریه با تایید کمیته سیاستگذاری امکان ورود به طرح اشتراک را خواهد داشت.