لطفا صبر نمایید...

سومين جلسه کمیته سیاستگذاری سامانه اشتراک برگزار شد

شناسه خبر:30
1395-11-02 22:50:22


سومين جلسه کمیته سیاستگذاری سامانه اشتراک چهارشنبه 29دی ماه با حضور آقایان عباسی (مدیرعامل موسسه نشرآوران)، منتظری (ناظر طرح)، قدیمی (نماینده مجريان توزیع )، مرتضوی (نماینده تشكل هاي مديريتي مطبوعات) و خانم بندگان (مدیر سامانه اشتراک) برگزار شد و موارد زیر به تصویب رسید:
  1. ایجاد امکان نظرسنجی برای نشریات حاضر در طرح براي استفاده در طرح رتبه‌بندی اپراتورها در سامانه جدید (حداکثر تا 10 بهمن)
  2. اعلام نتایج ارزیابی اپراتورهای توزیع در تاریخ دهم هر ماه، و حذف 3 اپراتور ضعیف بر اساس دو بار ارزیابی در سامانه جدید (دی و بهمن) براساس بخش ارزیابی عملکرد مجریان توزیع در نظام نامه
  3. موافقت اصولي با ٤ مجري توزيع در صورت تأييد بازرسی، بررسی فنی و مديريتي تا 15 بهمن براي اضافه شدن به طرح
  4. مبالغ واریزی مشترکان در سامانه جدید بابت دي ماه حداكثر تا دهم بهمن، واريز شود. (بر اساس بند 23 فصل دوم نظامنامه) اما مبلغ واريزي مشترکان بابت دي ماه در سامانه قدیم، محاسبه و با مبالغ آذرماه پرداخت خواهد شد.
  5. مبالغ واريزي مشترکان بابت مهر و آبان نيز در هفته اول بهمن واریز شود.
  6. حق الزحمه مجريان توزيع بابت آذرماه، حداكثر تا ٧ بهمن به طور کامل پرداخت شود.
  7. مقرر شد با هماهنگی انجمن مدیران مسئول نشریات کشور، سه شنبه 12 بهمن جلسه ای با حضور مدیران مسئول و مدیران اپراتورها در موسسه نشرآوران برگزار شود. تمامی اعضای کمیته سیاستگذاری در این جلسه پاسخگوی سوالات احتمالی خواهند بود.
  8. رؤساي تشكل هاي مديريتي مطبوعات که اخيرا نامه اي در خصوص طرح اشتراك، ارسال كرده اند براي جلسه بعدي كميته دعوت شوند.
  9. مقرر شد به دليل صفحات كمتر نسبت به نشريات مشابه، يارانه حمایتی نشریات زیر از اول بهمن با ارقام جدید محاسبه شود:

فکر بکر: 500تومان

بازار برتر، عصر شبکه و گلهای اقتصاد: 1000تومان

آشپزخانه سنتی: 1500 تومان

   10. نشریه «زندگی سالم» به‌دليل مغایرت با زمينه مصوب (پزشكي) مشمول «عدم حمایت» از كليه حمايت ها و خروج از طرح شد و به محض تمكين به قانون، مجددا فعال خواهد شد.

   11. نشریه «پیشگیری» نیز به خاطر انتشار محتواي كاملا يكسان اما با ٢ شماره مسلسل مختلف، ضمن اخراج از طرح، مشمول عدم حمایت شد و تا بررسي كامل تخلفات قبلي، مطالبات معوق خود بابت طرح اشتراک را نیز دریافت نخواهد کرد.

   12. اپراتوری كه هنوز حقوقي نشده است (کیان) بر اساس بند یک فصل 3 نظامنامه، از تاريخ یک بهمن حذف شود. نشرياتي كه متعلق به اين دسته هستند نسبت به جايگزيني اپراتور جديد اقدام كنند.